Изберете елементите, изброени в i показва при i по време на снимане с визьора. За информация относно персонализирането на i вижте “Персонализиране на i : Персонализиране на i менюто” ( Персонализиране на i : Персонализиране на менюто i ).

Вещ

0

J

[ Изберете област на изображението ]

Регулиране на настройките за зона на изображението

8

[ Качество на изображението ]

Регулиране на качеството на изображението

o

[ Размер на изображението ]

Избор на размер на изображението

N

[ Преглед на информация за картата с памет ]

Вижте информацията за картата с памет

E

[ Компенсация на експозицията ]

Компенсация на експозицията

9

[ Настройки на ISO чувствителността ]

Регулиране на чувствителността на камерата към светлина (ISO чувствителност)

m

[ Баланс на бялото ]

Постигане на естествени цветове с различни източници на светлина (баланс на бялото)

h

[ Задаване на контрол на картината ]

Обработка на изображения (контроли на картината)

p

[ Цветово пространство ]

Цветово пространство

y

[ Активно D‑Lighting ]

Активно D‑Lighting

q

[ NR при продължителна експозиция ]

Дълга експозиция NR

r

[ Високо ISO NR ]

Високо ISO NR

w

[ Измерване ]

Избор на това как камерата задава експозицията

c

[ Режим на светкавица ]

Режими на светкавица

Y

[ компенсация на светкавицата ]

Компенсация на светкавицата

g

[ Режим на автоматично фокусиране ]

Режим на автофокус

t

[ Режим AF-област ]

AF-Area Mode

t

[ Автоматична скоба ]

Промяна на експозицията или баланса на бялото върху серия от снимки (брекетинг)

$

[ Многократна експозиция ]

Комбиниране на множество експозиции в една снимка (многократна експозиция)

2

[ HDR (висок динамичен обхват) ]

Висок динамичен обхват (HDR)

7

[ Заснемане с интервален таймер ]

Правене на снимки на зададен интервал (заснемане с интервален таймер)

8

[ Филм на времетраене ]

Създаване на филм от снимки (филм с времетраене)

9

[ Заснемане с изместване на фокуса ]

Променящ фокус върху поредица от снимки (заснемане с изместване на фокуса)

v

[ Преглед на режим на освобождаване ]

Вижте режима на освобождаване

w

[ Персонализирани контроли ]

f3: Персонализирани контроли

z

[ Режим на забавяне на експозицията ]

d4: Режим на забавяне на експозицията

Z

[ Bluetooth връзка ]

Bluetooth връзка

U

[ Wi‑Fi връзка ]

Wi‑Fi връзка

Вижте информацията за картата с памет

Вижте слота, избран в момента като дестинация за нови снимки, и ролята, която играе картата в слот 2, когато са поставени две карти с памет. Този елемент може да се използва за преглед, но не и за промяна на избраната опция.

Вижте режима на освобождаване

Вижте текущия режим на освобождаване. Този елемент може да се използва за преглед, но не и за промяна на избраната опция.

Bluetooth връзка

Включете или изключете Bluetooth връзката.

Wi‑Fi връзка

Активирайте или деактивирайте Wi‑Fi.

  • Активирайте Wi‑Fi, за да установите безжични връзки с компютри или между камерата и смартфони или таблети (умни устройства), работещи с приложението SnapBridge.

  • За да изключите Wi‑Fi, маркирайте [ Wi‑Fi връзка ] в i и натиснете J ; ако Wi‑Fi в момента е активиран, ще се покаже подкана [ Close Wi‑Fi връзка ]. Натиснете J да прекратите връзката.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм