Изберете колко бързо да реагира фокусът, когато вашият обект напусне фокусната точка или нещо премине между обекта и камерата по време на заснемане; наличните опции варират от 1 до 7.

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Ако обектът напусне избраната зона за фокусиране, когато е избран [ 1 (Високо) ], фотоапаратът ще реагира, като премести бързо фокуса към нов обект в същата зона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм