Изберете колко бързо реагира фокусът, когато вашият обект напусне точката на фокусиране или нещо преминава между обекта и камерата по време на заснемане; наличните опции варират от 1 до 7.

  • Изберете [ 7 (Ниско) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Ако обектът напусне избраната зона на фокусиране, когато е избрано [ 1 (High) ], камерата ще реагира чрез бързо преместване на фокуса към нов обект в същата област.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм