Изберете броя точки за фокусиране, налични за ръчен избор на точка за фокусиране, когато опция, различна от [ Auto-area AF ], е избрана за режим на AF зона.

опция

Описание

R

[ Всички точки ]

Всяка фокусна точка, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят налични точки варира в зависимост от режима на AF зона.

I

[ Всяка друга точка ]

Броят на наличните точки за фокусиране се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка за фокусиране.

  • Това няма ефект върху броя точки за фокусиране, налични за снимане с преглед на живо в режимите [ Точков AF ] и [ Широкообхватен AF (L) ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм