Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и фотоапарата по време на снимане с визьор в режим на автоматично фокусиране AF‑C или когато е избран AF-A и фотоапаратът снима с помощта на AF-C .

  • Изберете [ 5 (Отложено) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Изберете [ 1 (Бързо) ], за да улесните преместването на фокуса към обекти, пресичащи вашето зрително поле.

  • Обърнете внимание, че [ 2 ] и [ 1 (Бързо) ] са еквивалентни на [ 3 ], когато [ 3D-проследяване ] или [ AF с автоматична зона ] е избрано за режим на AF зона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм