Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и камерата по време на фотография с визьора в режим на автофокус AF‑C или когато е избран AF-A и фотоапаратът снима с помощта на AF-C .

  • Изберете [ 5 (Отложено) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Изберете [ 1 (Бързо) ], за да улесните преместването на фокуса върху обекти, пресичащи вашето зрително поле.

  • Обърнете внимание, че [ 2 ] и [ 1 (Бързо) ] са еквивалентни на [ 3 ], когато [ 3D‑проследяване ] или [ AF с автоматична зона ] е избрано за режим AF‑област.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм