В ситуации, в които и най-малкото движение на камерата може да замъгли снимките, освобождаването на затвора може да се забави с около 0,2 до 3 секунди след повдигане на огледалото.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм