Фотоапаратът продължава да измерва експозицията за зададено време, след като спусъкът бъде натиснат наполовина. Изберете колко дълго камерата да продължава да измерва експонацията, когато не се извършват никакви операции.

  • Дисплеите за скорост на затвора и диафрагма в контролния панел и визьора се изключват автоматично, когато таймерът за режим на готовност изтече.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм