Изберете дали [ Матрично измерване ] придава приоритет на лицата, открити от камерата. Тази настройка се прилага само по време на снимане с визьор.

опция

Описание

U

[ Разпознаването на лица е включено ]

Матричното измерване дава приоритет на лицата, открити от камерата.

V

[ Разпознаването на лица е изключено ]

Матричното измерване не дава приоритет на лицата, открити от камерата.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм