Изберете дали могат да се избират отделни точки за фокусиране за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камера, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камера, завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка. Налични са отделни опции за визьора (показан на илюстрациите) и за преглед на живо.

 • Изберете [ Не ], за да използвате една и съща фокусна точка независимо от ориентацията на камерата.

  Камерата се завъртя на 90° обратно на часовниковата стрелка

  Пейзажна (широка) ориентация

  Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

 • Изберете [ Да ], за да активирате отделен избор на точка за фокусиране.

  Камерата се завъртя на 90° обратно на часовниковата стрелка

  Пейзажна (широка) ориентация

  Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм