Максималният брой снимки, които могат да бъдат направени в една серия в непрекъснати режими на снимане, може да бъде зададен на произволна стойност между 1 и 100.

  • Обърнете внимание, че независимо от избраната опция, няма ограничение за броя на снимките, които могат да бъдат направени в един серия, когато е избрана скорост на затвора от 4 s или по-ниска в режим S или M .

Буферът на паметта

Потребителска настройка d2 [ Макс. непрекъснато освобождаване ] се използва за избор на броя снимки, които могат да бъдат направени в една серия. Броят на снимките, които могат да бъдат направени, преди буферът на паметта да се запълни и снимането да се забави, варира в зависимост от качеството на изображението и други настройки. Когато буферът е пълен, камерата ще покаже r00 и скоростта на кадрите ще спадне.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм