Разширете обхвата на скоростите на затвора, налични в режим M ; най-бавната налична скорост на затвора, когато е избрано [ On ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и в други ситуации, които изискват затворът да остане отворен за дълги периоди.

  • За да използвате удължени скорости на затвора, изберете [ Вкл. ] и изберете скорост на затвора от 60 s или по-бавна.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм