Разширете диапазона от скорости на затвора, налични в режим M ; най-ниската налична скорост на затвора, когато е избрано [ Вкл. ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и в други ситуации, които изискват затворът да остане отворен за дълги периоди.

  • За да използвате разширени скорости на затвора, изберете [ Вкл ] и изберете скорост на затвора от 60 s или по-бавна.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм