В режимите f , d , e , k , l и m можете да изберете дали в допълнение към запазването на снимки във формат JPEG , фотоапаратът запазва NEF ( RAW ) копия без приложените ефекти.

опция

Описание

[ Включено ]

Фотоапаратът запазва NEF ( RAW ) копие в допълнение към JPEG копие, към което е приложен ефектът.

[ Изключено ]

Камерата запазва само JPEG копие, към което е приложен ефектът.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм