В f , d , e , k , l и m можете да изберете дали в допълнение към запазването на снимки във формат JPEG, камерата да запазва NEF (RAW) копия без приложените ефекти.

Опция

Описание

[ Включено ]

Камерата записва NEF (RAW) копие в допълнение към JPEG копие, към което е приложен ефектът.

[ Изключено ]

Камерата запазва само JPEG копие, към което е приложен ефектът.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм