Изберете дали снимките могат да се правят, преди фотоапаратът да фокусира, когато е избран AF‑C.

Опция

Описание

G

[ Издание ]

Снимките могат да се правят при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора (приоритет на освобождаване).

F

[ Фокус ]

Снимките могат да се правят само когато камерата е на фокус (приоритет на фокуса).

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм