Когато пикирането на фокуса е активирано по време на фотография с преглед на живо в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

опция

Описание

[ Ниво на пикиране ]

Изберете от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартна) ], [ 1 (ниска чувствителност) ] и [ Изключено ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокус. Пикирането на фокуса не се извършва в режими със специални ефекти.

[ Цвят за подчертаване на акцента ]

Изберете подчертаващ цвят за подчертаване от [ Червено ], [ Жълто ], [ Синьо ] и [ Бяло ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм