Когато е избрано [ Централно претеглено измерване ], фотоапаратът присвоява най-голямото тегло на област в центъра на визьора, когато настройва експонацията. Потребителска настройка b4 [ Централно претеглена област ] се използва за избор на размера на зоната с най-голямо тегло, когато е избрано [ Централно претеглено измерване ].

  • Ако е прикрепен обектив без процесор или AF‑S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED, размерът на зоната е фиксиран на φ12 mm.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм