Изберете дали засенчването да се използва за обозначаване на светли участъци (светли области на рамката) по време на запис на филм.

Показване на модел

За да активирате показването на акценти за запис на филм, изберете [ Pattern 1 ] или [ Pattern 2 ].

Модел 1

Модел 2

Маркирайте Display Threshold

Изберете яркостта, необходима за задействане на дисплея с подчертани филми. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голям е диапазонът от яркости, които ще бъдат показани като акценти. Ако е избран [ 255 ], светлият дисплей ще показва само области, които са потенциално преекспонирани.

Маркирайте Дисплей

Ако както показването на акценти, така и подчертаването на акцентите са активирани, само акцентите на акцентите ще се показват в режим на ръчно фокусиране. За да видите дисплея на акцентите в режим на ръчно фокусиране, изберете [ Изкл ] за потребителска настройка d11 [ Пикиране на акценти ] > [ Пикиране на ниво ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм