Изберете елементите, изброени в менюто i , показвано при натискане на бутона i по време на live view. За информация относно персонализирането на менюто i вижте „Персонализиране на менюто i : Персонализиране на менюто i “ ( Персонализиране на i Menu: Персонализиране i Menu ).

Вещ

0

J

[ Изберете област на изображението ]

Регулиране на настройките на областта на изображението

8

[ Качество на изображението ]

Регулиране на качеството на изображението

o

[ Размер на изображението ]

Избор на размер на изображението

N

[ Вижте информацията за картата с памет ]

Вижте информация за картата с памет

E

[ Компенсация на експозицията ]

Компенсация на експозицията

9

[ Настройки за ISO чувствителност ]

Регулиране на чувствителността на фотоапарата към светлина (ISO чувствителност)

m

[ Баланс на бялото ]

Постигане на естествени цветове с различни източници на светлина (Баланс на бялото)

h

[ Задайте Picture Control ]

Обработка на изображения (контроли за картина)

p

[ Цветово пространство ]

Цветно пространство

y

[ Активен D-Lighting ]

Активен D-Lighting

q

[ Дълга експозиция NR ]

Дълга експозиция NR

r

[ Висок ISO NR ]

Висок ISO NR

w

[ Измерване ]

Избор на това как камерата задава експозицията

c

[ Режим на светкавица ]

Режими на светкавица

Y

[ Компенсация на светкавицата ]

Компенсация на светкавицата

g

[ Режим на автофокус ]

Режим на автофокус

t

[ Режим на AF зона ]

Режим на AF зона

t

[ Автоматично клиниране ]

Промяна на експозицията или баланса на бялото в поредица от снимки (клининг)

$

[ Многократна експозиция ]

Комбиниране на множество експонации в една снимка (Множествена експозиция)

2

[ HDR (висок динамичен диапазон) ]

Висок динамичен обхват (HDR)

7

[ Интервално снимане с таймер ]

Правене на снимки на зададен интервал (снимане с таймер през интервал)

8

[ Филм с изтичане на времето ]

Създаване на филм от снимки (забавен филм)

9

[ Снимане с преместване на фокуса ]

Промяна на фокуса върху поредица от снимки (Снимане с изместване на фокуса)

L

[ Тиха фотография с преглед на живо ]

Безшумна фотография с преглед на живо

v

[ Преглед на режим на освобождаване ]

Преглед на режим на освобождаване

w

[ Персонализирани контроли ]

f3: Персонализирани контроли

z

[ Режим на забавяне на експозицията ]

d4: Режим на забавяне на експозицията

$

[ Визуализация на експозицията ]

d9: Преглед на експозицията (Lv)

W

[ Връхни акценти ]

d11: Пикиране на акценти

3

[ Яркост на монитора ]

Яркост на монитора

Z

[ Bluetooth връзка ]

Bluetooth връзка

U

[ Wi‑Fi връзка ]

Wi‑Fi връзка

%

[ Негативен дигитайзер ]

Фотографиране на филмови негативи (дигитайзер на негативи)

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм