Изберете дали изборът на точка на фокусиране се „обвива“ от единия край на дисплея към друг.

Ако е избрано [ Wrap ], изборът на точка на фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на 2 когато точката на фокусиране е в десния край на дисплея на визьора е маркиран избира съответната точка на фокусиране в левия край на дисплея.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм