Изберете дали изборът на точка за фокусиране да се „обвива“ от един край на дисплея до друг.

Ако е избрано [ Wrap ], изборът на точка за фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на 2 , когато точка на фокус в десния край на дисплея на визьора е маркиран избира съответната точка за фокусиране в левия край на дисплея.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм