Изберете най-бавната налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от избраната настройка за e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат до 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата на бавна синхронизация, бавна синхронизация със задна завеса или намаляване на червените очи с бавна синхронизация.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм