Изберете най-бавната налична скорост на затвора със светкавица в режим P или A.

Независимо от настройката, избрана за e2 [ Скорост на затвора на светкавицата ], скоростите на затвора могат да бъдат бавни до 30 s в режими S и M или при настройки на светкавицата за бавна синхронизация, бавна синхронизация със задно перде или намаляване на ефекта червени очи с бавна синхронизация.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм