Изберете как камерата да регулира нивото на светкавицата, когато е активиран автоматичен контрол на ISO чувствителността.

Опция

Описание

e

[ Тема и фон ]

Камерата взема предвид както основния обект, така и фоновото осветление, когато регулира ISO чувствителността.

f

[ Само тема ]

ISO чувствителността се регулира само, за да се гарантира, че основният обект е правилно експониран.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм