Изберете кога подсветката на контролния панел да свети.

  • Ако е избрано [ Off ], фоновото осветление ще светне, когато превключвателят на захранването се завърти на D . Подсветката се изключва, когато бутонът за освобождаване на затвора се натисне наполовина или докрай.

  • Ако е избрано [ Вкл. ], фоновото осветление ще свети, докато таймерът за готовност е активен. Имайте предвид, че това увеличава разхода на батерията. Подсветката ще се изключи, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина или докрай, но ще се включи отново, когато бутонът бъде освободен.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм