Изберете кога подсветката на контролния панел свети.

  • Ако е избрано [ Off ], подсветката ще светне, когато превключвателят на захранването се завърти в положение D Подсветката се изключва, когато бутонът за освобождаване на затвора бъде натиснат наполовина или докрай.

  • Ако е избрано [ On ], подсветката ще свети, докато таймерът за готовност е активен. Имайте предвид, че това увеличава разхода на батерията. Подсветката ще се изключи, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина или докрай, но ще се включи отново, когато бутонът бъде отпуснат.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/АЕ заключване

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм