Изберете колко дълго мониторът да остане включен, когато не се извършват никакви операции.

  • Могат да бъдат избрани отделни закъснения за изключване на монитора за [ Възпроизвеждане ], [ Преглед на изображение ], [ Менюта ], [ Информационен дисплей ] и [ Преглед на живо ].

  • Закъсненията по подразбиране са: за [ Възпроизвеждане ] и [ Информационен дисплей ], 10 s; за [ Менюта ], 1 минута; за [ Преглед на изображение ], 4 s; и за [ Преглед на живо ], 10 минути.

  • Изберете по-кратки закъснения при изключване на монитора за по-голяма издръжливост на батерията.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм