Изберете дали да могат да се правят снимки, преди камерата да фокусира, когато е избран AF‑S .

опция

Описание

G

[ Освобождаване ]

Снимки могат да се правят при всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора (приоритет на освобождаване).

F

[ Фокус ]

Снимки могат да се правят само когато камерата е на фокус (приоритет на фокуса).

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм