Изберете дали бутонът E е необходим за компенсация на експонацията.

опция

Описание

[ Включено (автоматично нулиране) ]

Компенсацията на експозицията може да се регулира чрез завъртане на диска за управление, който в момента не се използва за скорост на затвора или бленда. Настройката, избрана с диска за управление, се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече.

[ Включено ]

Компенсацията на експозицията може да се регулира чрез завъртане на диска за управление, който в момента не се използва за скорост на затвора или бленда. Компенсацията на експозицията не се нулира, когато фотоапаратът се изключи или таймерът за готовност изтече.

[ Изключено ]

Компенсацията на експозицията се задава чрез натискане на бутона E и завъртане на главния диск за управление.

  • Тази настройка влиза в сила в режими P , S и A. Лесната компенсация на експозицията не е налична в други режими.

  • Използваният диск за управление варира в зависимост от режима на снимане.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус01

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Снимане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Филм