Өңделген кескіндерді бастапқы фотосуреттермен салыстырады. Көшірме немесе түпнұсқа көрсетіліп тұрғанда, бұл параметрге тек i түймешігін басу және Retouch (Өңдеу) параметрін таңдау арқылы қатынасуға болады.

 1. Өңделген көшірмені (p белгішесі арқылы көрсетіледі) немесе өңделген түпнұсқаны таңдаңыз.

 2. Өңдеу параметрлерін көрсетіңіз.

  i түймешігін басып, Retouch (Өңдеу) пәрменін таңдаңыз.

 3. Side-by-side comparison (Қатар қойып салыстыру) пәрменін таңдаңыз.

  Side-by-side comparison (Қатар қойып салыстыру) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

 4. Көшірмені бастапқы суретпен салыстырыңыз.

  Бастапқы кескін сол жақта, өңделген көшірме оң жақта, ал көшірме жасау үшін пайдаланылған параметрлер дисплейдің жоғарғы жағында көрсетіледі. Бастапқы кескін және өңделген көшірме арасында ауысу үшін 4 немесе 2 түймешігін басыңыз. Белгіленген суретті толық өлшемде қарау үшін X түймешігін басып, ұстап тұрыңыз. Көшірме Image overlay (Кескін үстіне қабаттау) параметрін пайдаланып екі бастапқы кескіннен жасалған болса немесе бастапқы кескін бірнеше рет көшірілген болса, басқа кескіндерді көру үшін 1 немесе 3 түймешігін басыңыз. Қарау режиміне шығу үшін K түймешігін басыңыз немесе белгіленген кескін көрсетіліп тұрғанда, толық өлшемде қарау режиміне шығу үшін J түймешігін басыңыз.

  Көшірме жасау үшін қолданылатын параметрлер

  Бастапқы кескін   Өңделген көшірме

Side-by-Side Comparison (Қатар қойып салыстыру)

Көшірме қорғалған, я болмаса қорғалған немесе жойылған фотосуреттен жасалған болса, бастапқы кескін көрсетілмейді.