Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от “DSC_”, последвано от четирицифрен номер и трибуквено разширение. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят частта „DSC“ от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Имена на файлове
 • Имената на файловете приемат формата „DSC_nnnn.xxx“, където nnnn е число от 0001 до 9999, а xxx е едно от следните разширения, присвоени според избраните опции за качество на изображението и тип файл:

  • NEF: NEF (RAW) снимки

  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки

  • MOV: MOV видеоклипове

  • NEV: NEV видеоклипове

  • MP4: MP4 видеоклипове

  • NDF: Референтни данни за отстраняване на прах

 • Снимките, създадени с [ Adobe RGB ], избрани за [ Цветово пространство ] в менюто за заснемане на снимки, имат имена на файлове във формата „_DSCnnnn.xxx“.

 • Във всяка двойка снимки, записани с настройки за качество на изображението RAW + JPEG, NEF (RAW) и JPEG снимките имат едни и същи имена на файлове, но различни разширения.

 • Прокси видеоклиповете имат същите имена на файлове като RAW кадрите, с които са записани, но докато на RAW кадрите е присвоено разширение „.NEV“ или „.MOV“, прокси файловете имат разширение „.MP4“.