Снимките се записват с помощта на имена на файлове, състоящи се от „DSC_“, последвано от четирицифрено число и разширение от три букви. [ Именуване на файл ] се използва за избор на три букви, които да заменят „DSC“ частта от името на файла. За информация относно въвеждането на текст вижте „Въвеждане на текст“ ( Въвеждане на текст ).

Имена на файлове
 • Имената на файловете приемат формата „DSC_nnnn.xxx“, където nnnn е число от 0001 до 9999 и xxx е едно от следните разширения, присвоени според опциите, избрани за качество на изображението и типа на файла:

  • NEF: NEF (RAW) снимки

  • JPG: JPEG (фини, нормални или основни) снимки

  • MOV: MOV видеоклипове

  • MP4: MP4 видеоклипове

  • NDF: Изчистете референтните данни

 • Снимките, създадени с [ Adobe RGB ], избран за [ Цветово пространство ] в менюто за снимки, имат имена на файлове от формата „_DSCnnnn.xxx“.

 • Във всяка двойка снимки, записани при настройки за качество на изображението RAW + JPEG, снимките NEF (RAW) и JPEG имат едни и същи имена на файлове, но различни разширения.