Изберете [ ON ], за да намалите „шума“ (светли петна или мъгла) в снимки, направени при скорост на затвора, по-бавна от 1 s.

  • Намаляването на шума при дълга експозиция се извършва след направата на снимката. По време на обработка съобщението „[ Извършва се намаляване на шума ]“ ще се появи на дисплея за снимане и „ Job NR “ ще мига в контролния панел. Не могат да се правят снимки, докато съобщението не изчезне от дисплея. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

    Контролен панел

    Монитор

  • Ако за скорост на затвора е избрана „Bulb“, „Time“ или настройка, по-бавна от 30 s, в контролния панел ще се покаже таймер, когато снимането приключи, показвайки оставащото време до завършване на обработката.

Внимание: Намаляване на шума при продължителна експозиция

Ако фотоапаратът се изключи преди обработката да е приключила, снимката ще бъде запазена, но намаляването на шума няма да бъде извършено.