Изберете [ ON ], за да намалите „шума“ (ярки петна или мъгла) при снимки, направени при скорост на затвора, по-ниска от 1 s.

  • Намаляването на шума при дълга експозиция се извършва след заснемане на снимката. По време на обработката на дисплея за снимане ще се появи съобщението „[ Извършване на намаляване на шума ]“ и „ Job NR “ ще мига в контролния панел. Не могат да се правят снимки, докато съобщението не се изчисти от дисплея. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

    Контролен панел

    Монитор

Внимание: Намаляване на шума при продължителна експозиция

Ако камерата бъде изключена, преди обработката да приключи, картината ще бъде запазена, но намаляването на шума няма да се извърши.