Регулирайте опциите за обработка на HLG видео изображения за използване, когато [ HLG ] е избрано като тонален режим за [ Video file type ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] в менюто за видеозапис.

опция

Описание

[ Бързо рязко ]

Използвайте [ Бързо рязко ], за да регулирате бързо нивата за балансирано [ Изостряне ], [ Изостряне в среден диапазон ] и [ Яснота ]. Тези параметри също могат да се регулират индивидуално.

[ Изостряне ]

Контролирайте остротата на детайлите и контурите.

[ Заточване в среден диапазон ]

Регулирайте остротата на шарките и линиите в диапазона между [ Изостряне ] и [ Яснота ].

[ Яснота ]

Регулирайте общата острота и остротата на по-дебелите контури, без да засягате яркостта или динамичния обхват.

[ Контраст ]

Регулиране на контраста.

[ Наситеност ]

Контролирайте яркостта на цветовете.

[ Нюанс ]

Регулирайте нюанса.