Снимките, направени при висока ISO чувствителност, могат да бъдат обработени, за да се намали „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели).

опция

Описание

[ Високо ]

Намалете шума в снимките, направени при всяка ISO чувствителност. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-голям е ефектът. Изберете нивото на намаляване на шума, извършено от (по ред от високо към ниско) [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

[ Нормално ]

[ ниско ]

[ Изключено ]

Намаляването на шума се извършва само при необходимост. Степента на извършеното намаляване на шума винаги е по-ниска, отколкото когато е избрано [ Low ].