Използвайте тази опция за фина настройка на избраната от камерата стойност на експозицията; експозицията може да бъде фино настроена отделно за всеки метод на измерване. Експозицията може да се регулира нагоре за по-ярки експозиции или надолу за по-тъмни експозиции в диапазона +1 до –1 EV на стъпки от 1 / 6 EV. По подразбиране е нула.

Фина настройка на експозицията
  • Персонализирана настройка b6 [ Фина настройка на оптималната експозиция ] фина настройка на експозицията отделно за всяка банка с персонализирани настройки. Имайте предвид различни стойности за фина настройка за персонализирана настройка b6, когато превключвате банки.

  • Независимо от избраната опция за персонализирана настройка b6 [ Фина настройка на оптимална експозиция ], иконата за компенсация на експозицията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за Custom Setting b6.

  • Избраните стойности не се влияят от нулиране с два бутона.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео