Използвайте тази опция за фина настройка на стойността на експозицията, избрана от камерата; експозицията може да бъде фино настроена отделно за всеки метод на измерване. Експозицията може да се регулира нагоре за по-ярки експозиции или надолу за по-тъмни експозиции в диапазона от +1 до –1 EV на стъпки от 1 / 6 EV. По подразбиране е нула.

Фина настройка на експозицията
  • Персонализирана настройка b6 [ Фина настройка на оптималната експозиция ] фино настройва експозицията отделно за всяка банка с потребителски настройки. Имайте предвид различните стойности за фина настройка за потребителска настройка b6, когато превключвате банки.

  • Независимо от избраната опция за потребителска настройка b6 [ Фина настройка на оптималната експозиция ], иконата за компенсация на експозицията ( E ) няма да се покаже. Единственият начин да определите колко експозиция е била променена е да видите количеството в менюто за фина настройка за потребителска настройка b6.

  • Избраните стойности не се влияят от нулиране с два бутона.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео