Επιλέξτε [ ON ] για να συμπεριλάβετε τις ρυθμίσεις έκθεσης στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί σε καθεμία από τις τέσσερις τράπεζες μενού λήψης

 • Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις έκθεσης θα αποθηκευτούν στην τράπεζα που έχει επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Τράπεζα μενού λήψης ]. Οι ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στην τράπεζα θα ανακληθούν την επόμενη φορά που θα επιλεγεί η τράπεζα.

 • Οι πρόσθετες ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εκτεταμένες τράπεζες για χρήση σε λειτουργία φωτογραφίας είναι:

  • λειτουργία λήψης,

  • ταχύτητα κλείστρου (μόνο στις λειτουργίες S και M ),

  • διάφραγμα (μόνο οι λειτουργίες A και M ) και

  • λειτουργία φλας.

 • Οι πρόσθετες ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εκτεταμένες τράπεζες για χρήση σε λειτουργία βίντεο είναι:

  • λειτουργία λήψης,

  • ταχύτητα κλείστρου (μόνο λειτουργία M ) και

  • διάφραγμα (μόνο οι λειτουργίες A και M ).

 • Η επιλογή [ OFF ] επαναφέρει τις λειτουργίες λήψης και φλας, την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα που ίσχυαν πριν από την επιλογή του [ ON ].

 • Οι ρυθμίσεις έκθεσης μπορούν επίσης να επεξεργαστούν μέσω του στοιχείου [ Εκτεταμένες τράπεζες μενού ] στο μενού εγγραφής βίντεο. Οι αλλαγές που γίνονται στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .