Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις περιοχής εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας" ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας ), μέρος της ενότητας "Επιλογές εγγραφής εικόνας (Περιοχή εικόνας, ποιότητα και μέγεθος)" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις λήψης".