Επιλέξτε πώς η κάμερα επιλέγει το σημείο εστίασης για αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή λειτουργίας AF-Area» ( AF-Area Mode ), μέρος της ενότητας «Εστίαση» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις λήψης».