Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών" ( Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ) στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου εικόνας" του κεφαλαίου "Ρυθμίσεις λήψης".