Επιλέξτε μια μορφή αρχείου για φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή ποιότητας εικόνας" ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας ), μέρος της ενότητας "Επιλογές εγγραφής εικόνας (Περιοχή εικόνας, ποιότητα και μέγεθος)" στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις λήψης".