Επιλέξτε τον τύπο του θέματος στο οποίο η κάμερα δίνει προτεραιότητα κατά την εστίαση χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή τύπου θέματος για αυτόματη εστίαση» ( Επιλογή τύπου θέματος για αυτόματη εστίαση ), μέρος της ενότητας «Εστίαση» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις λήψης».