Ελέγξτε πώς εστιάζει η κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιλογή λειτουργίας εστίασης» ( Λειτουργία εστίασης ), μέρος της ενότητας «Εστίαση» στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις λήψης».