Επιλέξτε [ ON ] όπως απαιτείται για να μειώσετε την παραμόρφωση της κάννης κατά τη λήψη με ευρυγώνιους φακούς και για να μειώσετε την παραμόρφωση του μαξιλαριού καρφίτσας κατά τη λήψη με μεγάλους φακούς. Σημειώστε ότι το [ ON ] μπορεί να επιλεγεί αυτόματα με ορισμένους φακούς, οπότε αυτό το στοιχείο θα είναι γκριζαρισμένο και δεν θα είναι διαθέσιμο.

Έλεγχος αυτόματης παραμόρφωσης

Οι αλλαγές στο [ Auto distortion control ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .