Επιλέξτε το μέγεθος, σε pixel, των εικόνων που έχουν εγγραφεί με την κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογή μεγέθους εικόνας” ( Επιλογή μεγέθους εικόνας ), μέρος της ενότητας “Επιλογές εγγραφής εικόνας (Περιοχή εικόνας, ποιότητα και μέγεθος)” στο κεφάλαιο “Ρυθμίσεις λήψης”.