Επιλέξτε έναν τύπο συμπίεσης για φωτογραφίες NEF (RAW). Με φθίνουσα σειρά ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων που παράγονται, οι επιλογές είναι: [ Συμπίεση χωρίς απώλειες ], [ Υψηλή απόδοση m ] και [ Υψηλή απόδοση ].

  • Το [ High efficiency m ] παράγει εικόνες που συγκρίνονται ευνοϊκά σε ποιότητα με εκείνες που παράγονται από το [ Lossless compression ] και είναι υψηλότερης ποιότητας από εκείνες που παράγονται από το [ High efficiency ].