Προσαρμόστε την ισορροπία λευκού ώστε να ταιριάζει με το χρώμα της πηγής φωτός. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ισορροπία λευκού» ( Ισορροπία λευκού ) στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις λήψης».