Ved å velge [ ] optimeres bildeavlesningen for forbedret bildekvalitet.

  • Utvidet oversampling gjelder når [ 3840×2160; 60p ] eller [ 3840×2160; 50p ] er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] og [ FX ] er valgt for [ Bildeområde ] > [ Velg bildeområde ] i videoopptaksmenyen.

  • Merk at forbruket på batteriet øker når [ ] er valgt.