Kameraet gir ikke strøm til eksterne mikrofoner når [ AV ] er valgt.

  • For å forhindre støy fra forstyrrelser som genereres av strømforsyningen, anbefaler vi å slå plug-in-strømmen [ OFF ] når du bruker mikrofoner som ikke krever plug-in-strøm.

  • For informasjon om hvorvidt mikrofonen din krever plug-in strøm, kontakt produsenten.