Emnegjenkjenning

Velg typen motiv som kameraet prioriterer når du fokuserer i videomodus ( Velge en motivtype for autofokus ).

AF når motivet ikke oppdages

Velg om kameraet skal fokusere hvis det ikke er i stand til å oppdage et motiv av typen valgt for [ Motivgjenkjenning ] når [ Fulltids AF ] er valgt for fokusmodus.

  • Hvis [ ] er valgt, vil kameraet starte autofokus uansett om et motiv av den valgte typen oppdages eller ikke.

  • Velg [ OFF ] for å deaktivere autofokus når ingen motiv av den valgte typen oppdages.