Juster HLG-videobildebehandlingsalternativer for bruk når [ HLG ] er valgt som tonemodus for [ Videofiltype ] > [ H.265 10-bit (MOV) ] i videoopptaksmenyen.

Alternativ

Beskrivelse

[ Rask skarp ]

Bruk [ Rask skarp ] for raskt å justere nivåene for balansert [ Skarping ], [ Skarping i mellomområdet ] og [ Klarhet ]. Disse parameterne kan også justeres individuelt.

[ Skjerping ]

Kontroller skarpheten til detaljer og konturer.

[ Sliping i mellomområdet ]

Juster skarpheten til mønstre og linjer i området mellom [ Sharpening ] og [ Clarity ].

[ Klarhet ]

Juster den generelle skarpheten og skarpheten til tykkere konturer uten å påvirke lysstyrken eller det dynamiske området.

[ Kontrast ]

Juster kontrasten.

[ Metning ]

Kontroller fargenes livlighet.

[ Hue ]

Juster fargetonen.