Изберете броя на наличните фокусни точки за ръчен избор на точка на фокусиране, когато е избрана опция, различна от [ Auto-area AF ], за режим на AF зона по време на фотография с визьора.

[ 105 точки ]

[ 27 точки ]

[ 15 точки ]

  • Изберете [ 27 точки ] или [ 15 точки ] за бърз избор на точка на фокусиране.

  • Налични са различни групи, когато [ Group-area AF ] е избрано за режим AF-area.

  • Наличните групи, когато е избран [ Group-area AF (C1) ] или [ Group-area AF (C2) ], варират в зависимост от размерите на групата.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм