Изберете кога да светят подсветката на контролния панел и бутоните.

  • Ако е избрано [ Off ], подсветката ще светне, когато превключвателят на захранването се завърти в положение D Подсветката се изключва при натискане на бутона за освобождаване на затвора.

  • Ако е избрано [ On ], подсветката ще светне, докато таймерът за готовност е активен. Имайте предвид, че това увеличава изтощаването на батерията. Подсветката ще се изключи, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат, но ще се включи отново, когато бутонът бъде отпуснат.

Подсветка на бутоните

Следните са оборудвани с подсветка:

1

I бутон

2

Бутон BKT

3

Освободете стрелката за избор на режим

4

Y бутон

5

Бутон O ( Q ).

6

Бутон K

7

Бутон G

8

бутон g ( h / Q ).

9

Бутон X

10

Бутон W ( M ).

11

J бутон

12

Бутон Fn3 ( C ).

13

S бутон

14

T бутон

15

a

16

бутон R

17

бутон U

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм