Изберете режимите на AF зона, които могат да бъдат избрани чрез натискане на бутона AF-mode и завъртане на диска за подкоманди.

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете; избраните елементи са маркирани с отметка ( M ). За да премахнете (премахнете отметката от: U ) избрана опция, маркирайте я и натиснете 2 отново. Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диска за подкоманди.

  • Натиснете J , за да запазите промените, когато настройките са завършени.

  • [ Избор на режим на ограничена AF зона ] се прилага само по време на фотография с визьора. Няма ефект по време на изглед на живо.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм