Максималният брой снимки, които могат да бъдат направени в единична серия в режими на непрекъснато освобождаване, може да бъде зададен на произволна стойност между 1 и 200.

  • Имайте предвид, че независимо от избраната опция, няма ограничение за броя на снимките, които могат да бъдат направени в единична серия, когато е избрана скорост на затвора от 4 s или по-бавна в режим S или M.

Буферът на паметта

Персонализирана настройка d2 [ Макс. непрекъснато освобождаване ] се използва за избор на броя снимки, които могат да бъдат направени в единична серия. Броят на снимките, които могат да бъдат направени, преди буферът на паметта да се запълни и снимането да се забави, варира в зависимост от качеството на изображението и други настройки. Когато буферът е пълен, камерата ще покаже r00 и скоростта на напредване на кадрите ще спадне.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм