Изберете режимите на освобождаване, до които можете да получите достъп чрез натискане на бутона S и завъртане на главния диск за управление, когато дискът за режим на освобождаване се завърти в положение S

  • Маркирайте опция и натиснете 2 , за да изберете; избраните елементи са маркирани с отметка ( M ). За да премахнете (премахнете отметката от: U ) избрана опция, маркирайте я и натиснете 2 отново. Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез главния диск за управление.

  • Натиснете J , за да запазите промените, когато настройките са завършени.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм