Изберете скоростта на напредване на кадрите за Режими Ch (непрекъснато високоскоростно) и Cl (непрекъснато нискоскоростно) и по време на серийна фотография в режим Q .

Опция

Описание

[ Непрекъснато висока скорост ]

Задайте скоростта на напредване на кадрите за непрекъсната висока скорост (

гл
) режим на стойности между [ 14 fps ] и [ 10 fps ].

[ Непрекъснато ниска скорост ]

Задайте скоростта на напредване на кадрите за непрекъсната ниска скорост (

кл
) режим на стойности между [ 10 fps ] и [ 1 fps ].

[ Тихо освобождаване на затвора ]

Задайте скоростта на напредване на кадрите за серийна фотография в режим Q на стойности между [ 5 fps ] и [ 1 fps ]. За да направите само една снимка с всяко натискане на бутона за освобождаване на затвора, изберете [ Единична рамка ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Стрелба/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм